• פרטיים
  • עסקיים

המוצרים שלנו

SITT ביטוח ופיננסים מציעה מגוון רכב של מוצרים למגזר הפרטי והעיסקי

פרטיים

ביטוח דירה ביטוח נסיעות לחו״ל ביטוח סיעודי קופת גמל להשקעה פוליסת תכנית חיסכון קרן השתלמות קרן פנסיה קופת גמל ביטוח מנהלים ביטוח משכנתא ביטוח ביטול טיסה ביטוח בריאות ביטוח רכב ביטוח אובדן כושר עבודה ביטוח חיים

ביטוחים

ביטוח דירה ביטוח נסיעות לחו״ל ביטוח סיעודי ביטוח משכנתא ביטוח ביטול טיסה ביטוח בריאות ביטוח רכב ביטוח אובדן כושר עבודה ביטוח חיים

פיננסים

קופת גמל להשקעה פוליסת תכנית חיסכון קרן השתלמות קרן פנסיה קופת גמל ביטוח מנהלים

עסקיים

הסדר פנסיוני לעובדים ביטוח עובדים זרים ביטוח סחורה בהעברה ביטוח נאמנות עובדים ביטוח כספים ביטוח חבות המוצר ביטוח חבות מעבידים ביטוח צד שלישי ביטוח אובדן תוצאתי ביטוח אש מורחב ביטוח ציי רכב ביטוח אחריות מקצועית ביטוח סייבר ביטוח קבלנים ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ביטוח בריאות קולקטיבי ביטוח נסיעות לחו״ל עסקי

ביטוחים

הסדר פנסיוני לעובדים ביטוח עובדים זרים ביטוח סחורה בהעברה ביטוח נאמנות עובדים ביטוח כספים ביטוח חבות המוצר ביטוח חבות מעבידים ביטוח צד שלישי ביטוח אובדן תוצאתי ביטוח אש מורחב ביטוח ציי רכב ביטוח אחריות מקצועית ביטוח סייבר ביטוח קבלנים ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ביטוח בריאות קולקטיבי ביטוח נסיעות לחו״ל עסקי

פרטיים

ביטוח דירה ביטוח נסיעות לחו״ל ביטוח סיעודי קופת גמל להשקעה פוליסת תכנית חיסכון קרן השתלמות קרן פנסיה קופת גמל ביטוח מנהלים ביטוח משכנתא ביטוח ביטול טיסה ביטוח בריאות ביטוח רכב ביטוח אובדן כושר עבודה ביטוח חיים

ביטוחים

ביטוח דירה ביטוח נסיעות לחו״ל ביטוח סיעודי ביטוח משכנתא ביטוח ביטול טיסה ביטוח בריאות ביטוח רכב ביטוח אובדן כושר עבודה ביטוח חיים

פיננסים

קופת גמל להשקעה פוליסת תכנית חיסכון קרן השתלמות קרן פנסיה קופת גמל ביטוח מנהלים

עסקיים

הסדר פנסיוני לעובדים ביטוח עובדים זרים ביטוח סחורה בהעברה ביטוח נאמנות עובדים ביטוח כספים ביטוח חבות המוצר ביטוח חבות מעבידים ביטוח צד שלישי ביטוח אובדן תוצאתי ביטוח אש מורחב ביטוח ציי רכב ביטוח אחריות מקצועית ביטוח סייבר ביטוח קבלנים ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ביטוח בריאות קולקטיבי ביטוח נסיעות לחו״ל עסקי

ביטוחים

הסדר פנסיוני לעובדים ביטוח עובדים זרים ביטוח סחורה בהעברה ביטוח נאמנות עובדים ביטוח כספים ביטוח חבות המוצר ביטוח חבות מעבידים ביטוח צד שלישי ביטוח אובדן תוצאתי ביטוח אש מורחב ביטוח ציי רכב ביטוח אחריות מקצועית ביטוח סייבר ביטוח קבלנים ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ביטוח בריאות קולקטיבי ביטוח נסיעות לחו״ל עסקי

להצעת מחיר מותאמת מנציג